Strategi Jabatan

  1. Memajukan dan menyokong pendidikan swasta dengan selanjutnya.
  2. Meningkat sistem infomasi pendidikan swasta.
  3. Mengadakan pengwasan serta meningkat qualiti pendidikan swasta.
  4. Meningkat potensi personaliti Jabatan Pendidikan Swasta Wilayah Satun (JPSS).
  5. Meningkat sistem pengurusan JPSS.  
  6. Mengadakan sistem pengawasan sekolah swasta serta memajukan dan menyokong pendidikan Tadika Islam.