Mesyuarat dan bengkel untuk melakukan selatan pelan kerja Thailand

29 Oktober 2013, Encik Dalan Nung-Ar Lee Pengarah Pejabat Pendidikan Swasta, Negeri Satun (OPES) menyertai Mesyuarat dan bengkel untuk melakukan selatan pelan kerja Thailand pada Nuvo City Hotel, Bangkok. Dr.Bandith Sriputtangkul, Setiausaha Suruhanjaya Pendidikan Swasta telah dibuka objektif mesyuarat, adalah untuk memberi polisi pendidikan swasta tahun 2014-2017 kepada guru di selatan Thailand.