Melawat Kawasan Menjalankan I-NET

      Pada 25 Januari 2014, En.Dalan Nung-Arlee, Pengarah Pejabat Pendidikan Swasta, Negeri Satun dengan Mr.Hua Sri-sud, Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Swasta, Negeri Satun bersama dengan Jawatankuasa Peperiksaan melawat kawasan pemeriksaan I-NET (Islamic National Education Test) di negeri Satun.


นายดาลัน  นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) จังหวัดสตูล  นายดาลัน  นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) จังหวัดสตูล  นายดาลัน  นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) จังหวัดสตูล

นายดาลัน  นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) จังหวัดสตูล  นายดาลัน  นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) จังหวัดสตูล  นายดาลัน  นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) จังหวัดสตูล