Objektif Jabatan

  1. Pelajar dan pesonil sekolah swasta dapat menyokong dengan selanjutnya.
  2. Mengadakan sistem infomasi yang terkini.
  3. Mengadakan sistem pengurusan yang baik. 
  4. Mempunyai personil yang berkualiti. 
  5. Melahirkan  pelajar dan personiliti sekolah swasta yang berkualiti.